GDPR a Smartsupp - Základní informace

GDPR a Smartsupp - Základní informace
Propojte se se svými návštěvníky
Máme skvělé hodnocení

poslední aktualizace článku : 17.5.2018

Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) je novou směrnicí EU, která ovlivňuje, jak společnosti sbírají a zpracovávají osobní údaje svých zákazníků. GDPR vstoupí v platnost 25. května 2018, kdy se všechny podniky v EU musí dané směrnici přizpůsobit. Tento článek pokrývá kroky, které podnikáme k tomu, aby jsme dodrželi pravidla GDPR a doufáme, že zodpovíme všechny vaše dotazy.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně samotného GDPR, na webu www.gdpr.cz najdete podrobné informace. Web popisuje i další témata.

Co dělá Smartsupp pro přípravu na GDPR?

Problematiku GDPR řešíme s právníky a podnikli jsme první kroky k tomu, aby jsme byli GDPR kompatibilní. Níže je seznam věcí, na kterých pracujeme, a které budou hotové před nabytím platnosti GDPR:

  • Interní audit, aby jsme přesně věděli, jak zpracováváme osobní údaje našich zákazníků a jejich vlastních zákazníků - audit podrobně pokryje, jaký druh osobních údajů ukládáme a kde jsou tyto údaje uloženy HOTOVO - detaily najdete ve Smlouvě o zpracování osobních údajů
  • Aktualizace našich Podmínek služby HOTOVO
  • umožnit zákazníkům Smartsupp zobrazit a smazat osobní údaje o zákazníkovi XYZ, pokud o to daný zákazník požádá HOTOVO - data o každém zákazníkovi nevo návštěvníkovi můžete najít a smazat v chat historii
  • Další nezbytné úpravy Smartsuppu, aby plně odpovídal GDPR HOTOVO - detaily najdete v emailu, který jsme posílali

Vztahuje se GDPR na to, jak používám Smartsupp?

GDPR se vztahuje na všechny podniky a subjekty v EU, které zpracovávají nebo uchovávají osobní údaje. Takže odpověď na tuto otázku závisí na tom, jestli používáte Smartsupp ke sbírání osobních údajů vašich návštěvníků a zákazníků. Je možné, že vám již zákazníci v rámci chatu posílají své osobní informace, takže už tyto údaje pravděpodobně sbíráte.

Je dobré zmínit, že i pokud shromažďujete osobní údaje zákazníků, vaše používání Smartsuppu je v rámci GDPR zcela legální. Jen je třeba, abyste v takovém případě postupovali podle níže popsaných kroků.

Jaké kroky musím podniknout jako zákazník Smartsupp chatu?

Aktualizace : Detaily najdete na naší stránce o ochraně osobních údajů

První věc, kterou by jste měl udělat, je informovat své zákazníky a návštěvníky, že jejich osobní údaje mohou být zpracovávány třetími stranami, včetně Smartsuppu.

Doporučujeme přidat do vašich Obchodních podmínek, následující text:

“Vaše osobní údaje mohou být shromaždovány námi nebo třetími stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681”.

(je nutné uvést celé jméno a identifikační číslo naší společnosti)

GDPR ustanovuje novou právní strukturu správy osobních údajů. Z právního hlediska jste správcem všech osobních údajů vašich zákazníků nebo návštěvníků a Smartsupp je zpracovatelem těchto dat ve vašem zastoupení. To znamená, že shromažďujete osobní údaje vašich zákazníků a zodpovídáte za ně. Používáním Smartsuppu nám předáváte tyto osobní údaje ke zpracování, ale stále jste správcem těchto dat. Měl by jste na svém webu aktualizovat stránky: Ochrana osobních údajůObchodní podmínky, aby tyto změny reflektovaly. Podrobnější informace o vztahu správce a zpracovatele najdete zde.

Doporučujeme zkonzultovat GDPR s právníkem, aby jste se ujistili, že splňujete GDPR. Pokud máte právní otázky týkající se GDPR a Smartsuppu, nebo pokud máte názor, že některé informace v tomto článku jsou neúplné nebo nesprávné, můžete se na nás obrátit na adrese privacy@smartsupp.com