Agents (old)

Kdo jsou operátoři?

Operátoři jsou lidé, kteří komunikují s vašimi návštěvníky na webu, zodpovídají jejich dotazy nebo jim radí, kde a co na vašem webu mohou najít. Pokud máte ve vaší firmě více lidí, kteří budou s návštěvníky komunikovat, nejdříve musíte každému vytvořit přístup do Smartsupp účtu. Jak na to, si ukážeme v tomto návodu.

Jak přidat operátora?

Přidání nového operátora je snadné. Stačí přejít do Nastavení > Operátoři (1) a kliknout na tlačítko Přidat operátora (2).

smartsupp-agents-cz-01

Co všechno můžete nastavit?

smartsupp-agents-cz-02

 1. Úroveň přístupu – můžete nastavit dvě úrovně přístupu:
  • Plný přístup – Operátor má přístup ke všem osobním a firemním nastavením včetně fakturace. Operátor může chatovat s návštěvníky.
  • Omezený přístup – Operátor má přístup pouze k historii, video nahrávkám a osobnímu nastavení (jeho profil, zkratky a notifikace). Operátor může chatovat s návštěvníky.
 2. Fotka – Fotka, kterou návštěvníci uvidí, když se operátor připojí do chatu. Fotka by měla mít alespoň 100 × 100 px, a formát .jpg nebo .png. Je také vhodné použít foto, které vypadá reprezentativně.
 3. Jméno – Jméno operátora, které je viditelné v dashboardu.
 4. Jméno viditelné pro návštěvníky – Jméno, které návštěvníci uvidí, poté co se operátor připojí do konverzace.
 5. E-mail – Pomocí e-mailu se bude operátor přihlašovat do Smartsupp, ideálně zvolte pracovní e-mail. V případě, že operátor zapomene heslo, tento e-mail potřebuje na jeho obnovu.
 6. Popis – Například pracovní pozice nebo osobní motto. Zobrazí se vždy, když se operátor připojí do konverzace.
 7. Heslo – Pomocí tohoto hesla se operátor přihlásí do Smartsupp.
 8. Uložit – Nezapomeňte změny uložit.

Jak aktivovat / deaktivovat operátora?

Když jste vytvořili operátory, je ještě potřeba nastavit, zdali mohou chatovat s návštěvníky, nebo ne. Operátor může být ve dvou stavech:

 • Aktivní operátor – má přístup jak do dashboardu, tak do nastavení a může chatovat s návštěvníky.

 • Neaktivní operátor – má přístup do dashboardu a nastavení, ale nemůže chatovat s návštěvníky. V seznamu návštěvníků vidí upozornění, že je neaktivní. Ideální pro majitele účtu, např. když potřebuje zkontrolovat statistiky operátorů.

Jak tedy operátora aktivovat / deaktivovat? Jednoduše posuňte posuvník při jeho jméně doprava (aktivace) nebo doleva (deaktivace).

smartsupp-agents-cz-03

Kolik mohu mít operátorů?

Počet profilů, které můžete ve svém účtu vytvořit, není omezen. Můžete tedy vytvořit samostatný profil pro každého operátora. Omezen je jenom počet operátorů, kteří mohou být aktivní.

V balíčku FREE můžete mít pouze jednoho aktivního operátora.
V balíčcích MINI, STANDARD a PRO záleží na tom, kolik operátorů jste zvolili při tvorbě balíčku. Když si nejste jistý/á, kolik operátorů můžete mít ve svém účtu, koukněte do nastavení fakturace, ve které si můžete přidat další operátory.

Vlastník účtu se také počítá jako operátor.