Automatické zprávy – pokročilé nastavení

Již jsme se seznámili s tím, jak automatické zprávy fungují a umíme automatickou zprávu vytvořit. Nyní vás seznámíme s pokročilým nastavením.

V pokročilém režimu je možné nastavit, v jaké situaci se zpráva spustí (Spustit zprávu 1) a způsob vyhodnocení podmínek (Odeslat zprávu pokud 2). V seznamu možných podmínek je také dostupných více voleb (3).

how-to-create-automatic-messages-advanced-settings-cz-01

Volba Možná hodnota Popis funkce
Spustit zprávu když se načte chat box Automatické zprávy se spouští pokud je Smartsupp detekován na stránce
když návštěvník pošle zprávu Spouští se po odeslání zprávy uživatelem
když návštěvník otevře chat box Zprávy se spouští po kliknutí na chat a jeho otevření
Odeslat zprávu pokud jsou všechny podmínky splněny Pro spuštění chatu musí být splněny všechny podmínky, např. A, zároveň B i C
je alespoň jedna podmínka splněna Stačí, aby alespoň jedna podmínka byla pro spuštění automatických zpráv splněna.
A nebo B nebo C.

 

Přehled pokročilých podmínek

Oproti základním podmínkám jsou k dispozici pokročilé podmínky a další operátoři.

Podmínka Možné operátory Příklad hodnoty Popis
Url stránky = equals
!= not equals
? contains
!? not contains
$ matches regular expression
www.mujeshop.cz/kamery Webová adresa stránky, na které se návštěvník nachází. Podmínka je splněna, pokud URL obsahuje zadaný text. Ten může být v URL kdekoli.
Titulek stránky = equals
!= not equals
? contains
!? not contains
$ matches regular expression
Canon kamery | Můj eshop Titulek stránky, na které se návštěvník nachází.

Titulek stránky se zobrazuje v záložce prohlížeče.
Hodnota musí být zadaná přesně, tak jak je obsažená i v titulku.

Referer (zdroj) = equals
!= not equals
? contains
!? not contains
$ matches regular expression
 google.com Stránka, odkud přišel návštěvník, např. Vyhledávač, blog článek nebo konkrétní marketingová kampaň.
Pozor: Referer nemusí být vždy k dispozici, např. pokud návštěvník zadá adresu vaší stránky přímo. Některé stránky také nemusí hodnotu Referer předávat.
Počet návštěv = equals
!= not equals
< is smaler than
> is higher than
<= is smaller or equals
>= is higher or equals
2 Kolikrát návštěvník zobrazil danou stránku. Informace o počtu návštěv je závislá na cookies. Automatické zprávy proto testujte v anonymním okně, nebo cookies předem smažte.
Počet chatů = equals
!= not equals
< is smaler than
> is higher than
<= is smaller or equals
>= is higher or equals
 1 Počet chatů s daným návštěvníkem.
Návštěvník odeslal zprávu is true
is false
Spouští se v moment odeslání zprávy návštěvníkem na chatu.
Návštěvník je/byl obsloužen is true
is false
Jako obsloužen se bere návštěvník, kterému byla odeslána zpráva operátorem.
IP adresa = equals
!= not equals
? contains
!? not contains
$ matches regular expression
88.90.91.92  IP adresa návštěvníka
Město = equals
!= not equals
? contains
!? not contains
$ matches regular expression
Brno Město návštěvníka (na základě Maxmind geolokace)
Určení města může být nepřesné, zpravidla u menších obcí, která jsou vyhodnocena jako větší sídla v okolí. Chybné vyhodnocení může nastat také u přístupu přes mobilní připojení.
Kód státu = equals
!= not equals
? contains
!? not contains
$ matches regular expression
 cs Kód státu dle ISO 3166-1 alpha-2 code.
Seznam všech států a jejich kódů: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elements
Skupina = equals
!= not equals
 Pjn9eUo61D Skupina návštěvníka (pouze Pro balíčky mohou používat skupiny)
Jako hodnota musí být uvedeno ID skupiny.
Denní hodina = equals
!= not equals
< is smaller than
> is higher than
<= is smaller or equals
>= is higher or equals
0-23 Čas, kdy se vyvolá automatická zpráva.
Den v týdnu = equals
!= not equals
< is smaler than
> is higher than
<= is smaller or equals
>= is higher or equals
Monday – Sunday Den v týdnu, kdy se vyvolá automatická zpráva.
Měsíc = equals
!= not equals
< is smaler than
> is higher than
<= is smaller or equals
>= is higher or equals
January-December Měsíc, kdy se vyvolá automatický zpráva.
Prohlížeč = equals
!y= not equals
? contains
!? not contains
$ matches regular expression
Chrome Prohlížeč návštěvníka. Hodnota je stejná jako v informacích u uživatele daného chatu.
Operační systém = equals
!= not equals
? contains
!? not contains
$ matches regular expression
 Windows 10 Operační systém návštěvníka. Hodnota je stejná jako v informacích u uživatele daného chatu.
Návštěvník již obdržel auto-zprávu s true
is false
Určuje zda daný návštěvník již obdržel automatickou zprávu.

 

Operátoři

Jak základní, tak pokročilé nastavení obsahuje celou řadu operátorů.

Operátor Popis
obsahuje Hodnota se vyskytuje v zadaném řetězci
= equals Hodnota se přesně shoduje
!= not equals Hodnota se neshoduje
? contains Ekvivalent operátora obsahuje
!? not contains Hodnota se nevyskytuje v daném řetězci
< is smaler than Hodnota je menší než
> is higher than Hodnota je větší než
<= is smaller or equals Hodnota je menší nebo rovno
>= is higher or equals Hodnota je větší nebo rovno
$ matches regular expression Hodnota odpovídá regulárnímu výrazu.
Regulární výrazy můžete otestovat na: https://regex101.com/