Proč nevidím chat na svém webu?

Chat je skrytý v nastaveních

Ujistěte se, že chat máte zobrazen v režimu offline (1) nebo že nemáte povolenou možnost skrýt chat box (2) v okně Nastavení> Chat box > Nastavenísmartsupp-cant-see-chat-cz-01

Jste zablokovaní

Ujistěte se, že nejste zablokováni jako návštěvník.

  1. Zkontrolujte nastavení, zda není adresa IP v seznamu blokovaných adres IP.
  2. Pokuste se také použít filtr pro „zablokované návštěvníky“ v seznamu návštěvníků a zjistěte, zda jsou na webu nějací blokovaní návštěvníci. Pokud jste mezi nimi, můžete se odblokovat.smartsupp-cant-see-chat-cz-02

Chat kód není vložen, nebo je vložen nesprávně

  1. Otevřete zdrojový kód vašeho webu. Poté otevřete zdroj stránky (v Chrome pomocí CTRL+U) a zkuste vyhledat (CTRL+F) smartsupp. Pokud nejsou k dispozici žádné výsledky, znamená to, že chat kód není vložen do kódu webu. V takovém případě budete muset kontaktovat svého vývojáře a vložit chat kód.
    smartsupp-cant-see-chat-en-03
  2. Používáte-li např. Google tag manager, ujistěte se, že funguje správně. Ve většině případů byste měli hledat kód chatu v prvcích vašeho webu (stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+J, klikněte na záložku “Elements” a vyhledejte smartsupp).
    smartsupp-cant-see-chat-en-04
  3. Také se ujistěte, že na webu nemáte více chat kódů.

Chyba v chat kódu

Ujistěte se, že v chat kódu nejsou žádné chybějící značky. V ideálním případě zkopírujte kód chatu přímo z nastavení. Můžete zkusit např. Diffchecker pro kontrolu, abyste ověřili, že je kód z vašeho webu stejný jako původní kód. Nejčastějším problémem je, že v kódu chybí znak podtržítka (_) a v tomto případě se v konzoli prohlížeče (CTRL+SHIFT+J) může zobrazit chyba.

Problém s CSS na webu

Typický případ, kdy není chat na vašem webu zobrazen, přestože je kód chatu vložen správně, je nastavení CSS, např. zobrazení pro iframe none (display:none). Příklad je uveden na následujícím obrázku. Pokud tomu tak je, váš vývojář bude muset změnit CSS webové stránky.

smartsupp-cant-see-chat-en-05

Z-index nějakého prvku na webu více než 1000000

Vlastnost z indexu určuje pořadí zobrazení prvků. Element s větším indexem je vždy před prvkem s nižším indexem. Pokud tedy máte nějaký prvek, který má z-index více než 1M, může překrývat widget.

smartsupp-cant-see-chat-en-06

Javascript je zakázán v prohlížeči

Javascript je ve výchozím nastavení povolen ve všech prohlížečích, ale v případě, že jste jej deaktivoval/a, je třeba jej znovu povolit. Návod, jak na to v různých prohlížečích, najdete zde.

Testovací prostředí

Vaše webové stránky jsou v testovacím prostředí (např. Localhost), intranetu, umístěné na soukromé VPN, nebo mají omezený přístup. Web musí být plně přístupný z internetu, aby byla zajištěna 100% funkčnost Smartsuppu.

Nastavení offsetu u widgetu

Pokud jste měnil/a pozici chatu pomocí API, ujistěte se, že je viditelný i na menších displejích. Pokud je offset příliš velký (nebo malý), může být chat zcela nebo částečně neviditelný.

smartsupp-cant-see-chat-en-07

Content security policy

Jestliže používáte na webu tzv. Content security policy, ujistěte se, že máte povoleny všechny naše domény (ideálně kontaktujte svého developera, aby naše domény povolil):

smartsupp.com
smartsuppchat.com
cdn77.org
smartsuppcdn.com

Pokuď je problém s CSP, vidíte to i v Chrome konzoli (CTRL+SHIFT+J) například takhle:

smartsupp-cant-see-chat-en-08

Čáry máry

V případě, že jste problém nenalezl/a, kontaktujte nás prosím pomocí chatu ve Vašem Dashboardu a poskytněte co nejvíce informací (potřebujeme adresu vašeho webu a registrační e-mail do Smartsupp). Prozkoumáme to.