Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (OLD)

Pokud se vám tato stránka zdá příliš složitá na pochopení, podívejte se prosím na naše Často kladené otázky ohledně ochrany osobních údajů a GDPR.

Společnost Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681, která vyvíjí a provozuje webovou službu Smartsupp.com (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých Správce ve smyslu pravidel GDPR (tedy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých uživatelů, které uživatelé Správci v této souvislosti poskytnou. 

Prosíme, přečtěte si pozorně následující informace předtím, než nám své osobní údaje poskytnete.

Tento dokument se týká způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů jako fyzické osoby. Založením účtu a používáním služby Smartsupp.com také souhlasíte se Smlouvou o zpracování osobních údajů, která definuje jakým zpracováváme osobní údaje vašich návštěvníků.

V případě jakéhokoliv dotazu souvisejícího se zpracováním Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na privacy@smartsupp.com.

 

Správce osobních údajů:

Smartsupp.com, s.r.o.

IČ: 03668681

DIČ: CZ03668681

se sídlem na adrese Šumavská 31, 602 00 Brno 

privacy@smartsupp.com  (adresa pro otázky spojené se zpracováním a ochranou osobních údajů)

Zpracovávané osobní údaje

Budeme zpracovávat pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete při založení uživatelského účtu, při používání služby Smartsupp.com přes přístupové rozhraní Smartsupp.com, nebo zřízení přístupu k uživatelskému účtu jeho vlastníkem, přičemž takto správce zpracovává Vaše údaje v tomto rozsahu:

  • jméno a příjmení
  • adresa
  • pracovní pozice
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa
  • fakturační údaje (název subjektu, daňové identifikační číslo)
  • IP adresa
  • aktivita a pohyb na webové stránce www.smartsupp.com a v mobilní aplikaci Smartsupp

Účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely a na základě následujících právních základů:

1. Zpracování pro účely splnění smlouvy

Účel a právní základ zpracování těchto osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • pracovní pozice
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • fakturační údaje (název subjektu, daňové identifikační číslo)

Tyto Vaše Vaše osobní údaje potřebujeme zpracovat pro splnění smlouvy o poskytování služby Smartsupp.com, kterou s námi uzavíráte registrací a založením Vašeho uživatelského účtu na Smartsupp.com. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Zpracování těchto Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, které jste smluvní stranou, bude probíhá následovně.

Naše společnost Vám poskytuje své služby, respektive službu smartsupp.com v souladu se smluvními podmínkami dostupnými na https://smartsupp.com/cs/terms Abychom Vám dle smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi mohli službu Smartsupp.com poskytovat, potřebujeme znát, kdo je druhá smluvní strana a v případě, že využíváte placené funkce, i Vaše platební údaje. Prosím, vezměte na vědomí, že v rámci plnění smlouvy Vám mohou být zasílány emaily s oznámeními technicko-provozního charakteru, které se týkají funkcionality služby Smartsupp.com. Tato oznámení jsou součástí naší komunikace s Vámi jako smluvní stranou.

Účelem a právním základem pracování těchto Vašich osobních údajů je v tomto případě tedy splnění smlouvy o poskytování služby Smartsupp.com.

2. Zpracování pro účely přímého marketingu

Účel a právní základ zpracování těchto osobních údajů:

– jméno a příjmení

– e-mailová adresa

Tyto osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, který je oprávněným zájmem naší společnosti. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Zpracování na základě tohoto našeho oprávněného zájmu, tedy přímého marketingu, probíhá následovně.

Vaše osobní údaje budou uloženy v naší elektronické databázi uložené u společnosti, která nám poskytuje datová úložiště, kterou však spravujeme přímo a pouze my. Vaše osobní údaje budou na základě tohoto našeho oprávněného zájmu použity prostřednictvím služeb třetích stran (blíže  viz Kategorie příjemců osobních údajů) pouze abychom Vám mohli zaslat nabídku našich produktů, ať už nových funkcí, nebo stávajících produktů a rozšíření služby Smartsupp.com. 

Účelem a právním základem pracování těchto Vašich osobních údajů je v tomto případě tedy oprávněný zájem Správce – přímý marketing, to znamená přímá nabídka našich produktů a funkcí služby Smartsupp.com zaslaná námi Vám. 

Pokud si zasílání nabídky našich produktů a funkcí služby Smartsupp.com nepřejete, lze jej jednoduše vypnout v nastavení Vašeho uživatelského účtu, nebo prostřednictvím linku „unsubscribe“ obsaženého v každém emailu s naší nabídkou.

Prosím, berte na vědomí, že v rámci plnění smlouvy, tedy účelu zpracování dle bodu 1), Vám mohou být zasílány e-maily s oznámeními technicko-provozního charakteru, které se týkají funkcionality služby Smartsupp.com. Tato oznámení jsou součástí naší komunikace s Vámi jako smluvní stranou, nejde o reklamní sdělení v rámci přímého marketingu a jejich zasílání nelze vypnout.

3. Zpracování pro účely zlepšení zákaznické podpory

Účel a právní základ zpracování těchto osobních údajů:

  • IP adresa
  • aktivita a pohyb na webové stránce www.smartsupp.com a v mobilní aplikaci Smartsupp

Pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas v nastavení Vašeho uživatelského účtu na smartook.com, budeme v rámci zlepšení efektivity uživatelské podpory, kterou Vám poskytujeme v případě, že potřebujete s používáním služby Smartsupp.com jakkoliv pomoct, nebo poradit, nahrávat Vaši IP adresu a sledovat Vaše aktivity a chování na webu Smartsupp.com. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Zpracování těchto Vašich osobních údajů, které provádíme pouze na základě Vámi uděleného souhlasu, bude probíhá následovně.

Vaši IP adresu použitou k přístupu na Smartsupp.com při registraci používáme k určení, z jaké jste země, abychom věděli, v jakém jazyce s Vámi komunikovat. Vaši IP adresu však zjišťujeme a ukládáme pouze jednou a to při registraci na Smartsupp.com. Při jakémkoliv dalším používání Smartsupp.com už Vaši IP adresu nezjišťujeme.

Sledování aktivity a chování návštěvníků na webu Smartsupp.com provádíme při každém Vašem přístupu na Smartsupp.com a slouží nám k poskytování efektivnější uživatelské podpory, pokud potřebujete s používáním služby Smartsupp.com jakkoliv pomoct, nebo poradit. 

Účelem a právním základem pracování těchto Vašich osobních údajů je v tomto případě tedy Vámi udělený souhlas.

Pokud si svůj souhlas se zpracováním těchto osobních údajů rozmyslíte, lze jej kdykoliv jednoduše odvolat (tedy vypnout nahrávání IP adresy a sledování aktivity a chování návštěvníků na webu Smartsupp.com) v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Stejným způsobem nám můžete svůj souhlas opětovně udělit.

Zpracování osobních údajů ve všech případech provádíme manuálně i v elektronických informačních systémech. Tyto systémy však podléhají důsledné a stálé fyzické i technické kontrole. Veškeré osoby, které na základě našeho pokynu a z našeho pověření přichází s osobními údaji do styku v rámci svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme primárně sami. Může se však stát, že pro zpracování osobních údajů pro některý ze shora uvedených účelů budeme muset využít služeb jiného subjektu. V takovém případě bude mezi námi a takovou třetí osobou vztah správce a zpracovatele a s tímto zpracovatelem uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů, abychom zaručili bezpečnost a zákonnost zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje tedy případně mohou být předány příjemcům z následujících kategorií:

 1. společnosti poskytující nám datová úložiště;
 2. společnosti poskytující služby hromadného rozesílání obchodních nabídek a hromadné komunikace se zákazníky.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání této  smlouvy, tedy po dobu existence Vašeho uživatelského účtu. 

Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu budeme zpracovávat také po dobu existence Vašeho uživatelského účtu. V případě, že však zasílání nabídky našich produktů a funkcí služby Smartsupp.com v nastavení svém uživatelského účtu vypnete, nebudeme za tímto účelem Vaše osobní údaje dále zpracovávat a to  i po dobu trvání smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu budeme zpracovávat pouze po dobu udělení souhlasu, tedy od jeho udělení, do jeho odvolání. Nejdéle však po dobu existence Vašeho uživatelského účtu. Jednotlivé nahrávky sledování Vašich aktivit a chování na webu Smartsupp.com navíc mažeme pravidelně vždy po 30 dnech.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoliv máte právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (viz Účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů bod 2) výše). Pokud vznesete vůči našemu zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu námitku, dnem doručení Vaší námitky přestaneme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat. 

Námitku pro proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nám můžete zaslat emailem na adresu:

privacy@smartsupp.com

V námitce stačí uvést Vaše uživatelské jméno a text „Tímto vznáším námitku proti zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu“ a Váš podpis. Bez zbytečného odkladu Vás informujeme o vyřízení Vaší žádosti.

Vždy je však jednodušší a rychlejší, pokud si zasílání nabídky našich produktů a funkcí služby Smartsupp.com nepřejete, jej jednoduše vypnout v nastavení Vašeho uživatelského účtu, nebo prostřednictvím linku „odhlásit se“ obsaženého v každém emailu s naší nabídkou.

Pozor, právo vznést námitku nelze uplatnit vůči našemu zpracování osobních údajů nezbytných pro účel splnění smlouvy. 

Další Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit – kdykoliv nás můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny a jak dlouho je budeme zpracovávat. Máte také právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. Máte právo nás kdykoliv požádat o opravu chybného osobního údaje či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování – můžete nás kdykoli požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud (i) už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) je zpracování protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) odvoláte souhlas, který jste nám případně pro zpracování poskytli. Zpracovávání Vašich osobních údajů omezíme, dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů (omezíme znamená, že je budeme mít pouze uloženy a můžeme je použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků).
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud Vaše údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.
 • na přenositelnost osobních údajů – pokud je zpracováváme automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, máte právo je získat a právo na to, aby tyto osobní údaje byly předány přímo jinému správci
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato práva můžete uplatnit u nás prostřednictvím osoby odpovědné za ochranu dat v naší společnosti, a to pomocí e-mailu privacy@smartsupp.com. Na Vaše žádosti, dotazy či připomínky odpovíme nejpozději do 1 měsíce.

Na naši činnost při zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost (více na stránkách úřadu www.uoou.cz). Tento úřad také, stejně jako Vás, informujeme v případě, že by i přes naši nejlepší snahu a veškerá zabezpečení došlo k úniku, zneužití nebo ztrátě Vašich osobních údajů.

Jak používáme soubory cookies?

Při využití služeb a produktů Smartsupp mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „cookies“, které mohou obsahovat údaje k identifikaci návštěvníka. V cookies nejsou uloženy žádné osobní údaje.

Zde naleznete konkrétní popis cookies, které Smartsupp využívá.

Funkční cookies

Název Popis Uchovávání
ssupp.vid

Hlavním účelem této cookie je identifikace návštěvníků Vašich webových stránek. Na základě toho můžeme při opětovném načtení stránky spárovat návštěvníka s konverzaci. Díky tomu probíhající konverzace nezmizí ani po opětovném načtení stránky, tudíž návštěvníci mohou pokračovat tam, kde skončili. 

Tato cookie nám tedy umožňuje zobrazit zdroj, informace o prohlížeči a počet návštěv, které jsou uvedeny v informacích o návštěvníkovi v Dashboard.

6 měsíců

Local Storage (webové úložiště) – trvalé úložiště, dokud jej aplikace nebo uživatel nesmaže.

Název Level 1 Název Level 2 / Popis Popis
_ss.enableSounds Ukládá preference uživatele, zda má okno chatu přehrávat zvuky.
ssupp_<CHAT_KEY> Ukládá údaje týkající se preferencí návštěvníků a uživatelů. Viz ukládené hodnoty níže: Zpráva (automatická) se aktivuje, když návštěvník odešle zprávu.
message Ukládá rozepsané zprávy, takže když uživatel znovu načte stránku, rozepsaná zpráva zůstane zachována a nezmizí.
opened Ukládá hodnotu chat open / closed, takže když uživatel znovu načte stránku, chat box se vrátí do předchozího stavu.
vid Funguje stejně, jako ssupp.vid cookie.

Analytické cookies

Při používání nahrávek Smartlook se ukládají následující soubory cookie.

Název  Popis Uchovávání
SL_C_23361dd035530_KEY project key Cookies ukládané na webech, které používají Smartlook. Jedná se o analytický nástroj, který používá soubory cookie, textové soubory uložené ve vašem zařízení, sloužící k analýze vašeho chování na webových stránkách. Tyto soubory cookie umožňují anonymně propojit návštěvy jednotlivých návštěvníků. Smartlook tyto informace použije k poskytnutí přehledu o využití webových stránek výhradně provozovateli těchto webových stránek. Více informací naleznete v Podmínkách poskytování služeb a Zásadách ochrany osobních údajů přímo na webových stránkách společnosti Smartlook. 2 roky
SL_C_23361dd035530_SID current session ID 2 roky
SL_C_23361dd035530_VID visitor ID 2 roky

Marketingové cookies

Název Popis Uchovávání
ssupp.visits Tento soubor cookie se používá k ukládání počtu předchozích návštěv návštěvníka. Na základě toho následně dokážeme přesněji zacílit automatické zprávy a chatboty. 6 měsíců

Local storage (webové úložiště)

Název Level 1 Název Level 2 / Popis Popis
ssupp_<CHAT_KEY> Ukládá údaje týkající se preferencí návštěvníků a uživatelů. Viz uložené hodnoty níže:
visits Stejně jako soubor cookie ssupp.visits. Jedná se o marketingové informace, které by neměly být povoleny v případě, že návštěvník neudělí souhlas s marketingovými soubory cookie.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro zvýšení ochrany osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.  Pověřencem na ochranu osobních údajů je společnost Legitas advokátní kancelář s.r.o., IČO: 08870641, se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, za kterou jedná Mgr. Petra Stupková, jednatelka.

Můžete ji kontaktovat na adrese dpo@smartsupp.com.