Vícejazyční chatboti

Tato funkce je dostupná pouze v balíčku PRO.

Máte více domén pro různé jazyky nebo vícejazyčné webové stránky? V obou případech je pro vás velmi užitečné zřídit a udržovat pro každý jazyk samostatného chatbota. V tomto návodu vám ukážeme, jak vytvořit a používat více chatbotů v rámci jednoho účtu:

Jak nastavit vícejazyčné chatboty?

Step 1: Přejděte na kartu Chatbot tab a vytvořte nového chatbota kliknutím na tlačítko „Přidat nového chatbota“. V nástroji pro tvorbu chatbotů můžete připravit strukturu chatbota a napsat texty. Pokud potřebujete více informací o tom, jak používat nástroj pro tvorbu chatbotů, můžete se podívat na tento návod speciálně zaměřený na toto téma.

Po dokončení chatbota se vraťte na kartu chatbot a uvidíte jej v přehledu chatbotů (Chatbot A). Poté klikněte na tři tečky vpravo a vyberte možnost „Duplikovat“.

Screenshot_1

Pokud již máte chatbota, kterého chcete přeložit do jiného jazyka, nemusíte vytvářet nového. Stačí duplikovat ten stávající stejným způsobem, jak bylo popsáno výše

Krok 2: Otevřete duplikovaného chatbota a přeložte jej do zvoleného jazyka. Všechny provedené změny se automaticky uloží.

Krok 3: Klikněte na možnost „Nastavení spuštění“ a můžete si vybrat, kde se má chatbot spustit. Můžete vybrat buď konkrétní adresu URL, nebo název, kde se chatbot zobrazí.
Screenshot_2

Pokud vyberete možnost „je/není„, chatbot bude/nebude spuštěn pouze na konkrétní vámi zvolené adrese URL. Pokud vyberete možnost „obsahuje/neobsahuje„, chatbot bude/nebude spuštěn na všech stránkách, které obsahují vámi zvolenou adresu URL – např. www.eshop.com/products

Upozornění: Nezapomeňte pro každého nového chatbota nastavit jinou adresu URL/titul. Pokud nezvolíte adresu URL nebo Název, chatbot se automaticky spustí na všech vašich doménách/stránkách. Jakmile se jeden chatbot zobrazí v chatovacím poli, ostatní chatboty se již nespustí. 
Poznámka: Pokud máte 2 nebo více chatbotů se stejnými podmínkami, v poli chatu se zobrazí pouze chatbot, který byl vytvořen jako první.