Operátoři (Agenti)

 

Kdo jsou operátoři (agenti)?

Operátoři jsou lidé, kteří komunikují s návštěvníky na vašem webu, zodpovídají jejich dotazy nebo jim radí, kde mohou najít hledaný produkt. Jsou tak nejdůležitější součástí každého live chatu. Aby však mohl operátor komunikovat s vašimi návštěvníky, je třeba každému vytvořit přístup do Smartsupp účtu. Jak na to, si ukážeme v tomto návodu.

Jak pozvat nové operátory?

Pozvání nového agenta je jednoduché. Stačí přejít do Stačí přejít do Nastavení → Operátoři a kliknout na tlačítko Pozvat.

Vyplníte e-mailovou adresu operátora, na kterou poté obdrží e-mailovou pozvánku. Po přijetí pozvání bude operátor přesměrován na naši stránku Smartsupp, kde bude muset zadat své operátorské jméno a vytvořit nové heslo.

 

Poznámka: Pokud jste již do Smartsupp přihlášení, pozvánka vás přesměruje na řídicí panel (Dashboard). Pokud chcete přijmout pozvánku a jste již přihlášeni do jiného účtu, je nutné se odhlásit nebo otevřít pozvánku v jiném prohlížeči.

 

smartsupp agent

Jak upravit informace o operátorovi a jeho přístup?

Chcete-li upravit informace o operátorovi (jméno, e-mail, popis), klikněte na tři tečky na konci řádku konkrétního operátora a zvolte Upravit agenta.

edit agent

Zde také můžete změnit úroveň přístupu operátora.

  • Plný přístup – Operátor má přístup ke všem osobním a firemním nastavením včetně fakturace. Operátor může chatovat s návštěvníky. Doporučeno pro vedoucí zaměstnance a management.
  • Omezený přístup – Operátor má přístup pouze ke konverzacím, seznamu návštěvníků, video nahrávkám a osobnímu nastavení (jeho profil, zkratky a notifikace). Operátor může chatovat s návštěvníky.

samrtsupp agent

Jak aktivovat/deaktivovat operátora?

Když jste vytvořili operátory, je ještě potřeba nastavit, zdali mohou chatovat s návštěvníky, nebo ne. Operátor může být ve dvou stavech:

  • Aktivní operátor – může chatovat s návštěvníky.
  • Neaktivní operátor – má přístup pouze ke statistikám a nastavení, ale nemůže chatovat s návštěvníky, ani sledovat chaty, nahrávky, nebo statistiky úspěšnosti chatbotů. Ideální pro majitele účtu, např. když potřebuje zkontrolovat statistiky operátorů, změnit nastavení či přístup do fakturace.

Jak tedy aktivovat nebo deaktivovat operátora? Stačí posunout tlačítko doprava (aktivovat), nebo doleva (deaktivovat).

active agent

Kolik operátorů můžu přidat?

 

Balíček Počet operátorů
Free 1
Standard neomezeně(*)
Pro neomezeně(*)

 

* V Balíčcích STANDARD a PRO záleží, pro kolik operátorů předplatné zakoupíte. Můžete si zvolit počet operátorů při tvorbě balíčku (cena balíčku závisí na počtu operátorů). Pokud si nejste jisti, kolik operátorů máte zakoupeno, stačí zkontrolovat váš současný balíček ve fakturaci.

Poznámka: Další informace naleznete v ceníku.

 


Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás na adrese support@smartsupp.com