Operátoři (Agenti)

 

Kdo jsou operátoři (agenti)?

Operátoři jsou lidé, kteří komunikují s návštěvníky na vašem webu, zodpovídají jejich dotazy nebo jim radí, kde mohou najít hledaný produkt. Jsou tak nejdůležitější součástí každého live chatu. Aby však mohl operátor komunikovat s vašimi návštěvníky, je třeba každému vytvořit přístup do Smartsupp účtu. Jak na to, si ukážeme v tomto návodu.

Jak přidat operátora?

Přidání nového operátora je snadné. Stačí přejít do Nastavení → Operátoři (1) a kliknout na tlačítko Přidat operátora (2).

smartsupp-agents-en-01

Úroveň přístupu

  • Plný přístup – Operátor má přístup ke všem osobním a firemním nastavením včetně fakturace. Operátor může chatovat s návštěvníky. Doporučeno pro vedoucí zaměstnance a management.
  • Omezený přístup – Operátor má přístup pouze ke konverzacím, seznamu návštevníků, video nahrávkám a osobnímu nastavení (jeho profil, zkratky a notifikace). Operátor může chatovat s návštěvníky.

smartsupp-agents-en-02

Jak aktivovat/deaktivovat operátora?

Když jste vytvořili operátory, je ještě potřeba nastavit, zdali mohou chatovat s návštěvníky, nebo ne. Operátor může být ve dvou stavech:

  • Aktivní operátor – může chatovat s návštěvníky.
  • Neaktivní operátor – má přístup pouze ke statistikám a nastavení, ale nemůže chatovat s návštěvníky, ani sledovat chaty, nahrávky, nebo statistiky úspěšnosti chatbotů. Ideální pro majitele účtu, např. když potřebuje zkontrolovat statistiky operátorů, změnit nastavení či přístup do fakturace.

Jak tedy aktivovat nebo deaktivovat operátora? Stačí posunout tlačítko doprava (aktivovat), nebo doleva (deaktivovat).

smartsupp-agents-en-03

Kolik operátorů můžu přidat?

 

Balíček Počet operátorů
Free 1
Standard neomezeně(*)
Pro neomezeně(*)

 

* V Balíčcích STANDARD a PRO záleží, pro kolik operátorů předplatné zakoupíte. Můžete si zvolit počet operátorů při tvorbě balíčku (cena balíčku závisí na počtu operátorů). Pokud si nejste jisti, kolik operátorů máte zakoupeno, stačí zkontrolovat váš současný balíček ve fakturaci.

Poznámka: Další informace naleznete v ceníku.

 


Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás na adrese support@smartsupp.com