Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681 (dále jen Smartsupp), která vyvíjí a provozuje webovou službu www.smartsupp.com, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Žádné osobní údaje našich uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Kde jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti VShosting. Více informací o data centru zde: https://www.vshosting.cz/datove-centrum/

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Smartsupp si vyhrazuje právo, ale není povinnen, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

1. Osobní údaje uživatelů Smartsupp: jedná se o uživatele, kteří se registrovali na našem webu Smartsupp.com a používají Smartsupp live chat na jejich webové stránce. V registračním formuláři vyžadujeme jméno osoby nebo společnosti, emailovou adresu a heslo vytvořené uživatelem. Uživatel může ve svém účtu po přihlášení na dashboard.smartsupp.com údaje změnit, doplnit další údaje jako je např. pozice ve firmě nebo osobní motto. Uživatel může vytvořit účty a zadat osobní údaje kolegů a zaměstnanců. Pokud se uživatel rozhodne zakoupit placenou verzi Smartsupp, požadujeme jeho fakturační údaje a kontaktní email pro provedení objednávky.

Smartsupp využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Pokud uživatel využije platbu kreditní kartou, přes PayPal nebo jinou platební metodu, ve všech případech jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Smartsupp neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

2. Osobní údaje návštěvníků: návštěvníci webu smartsupp.com, nebo libovolného webu, kde se nachází Smartsupp live chat, mohou zadat do Smartsupp live chatu jejich osobní údaje, a to buď přímo v konverzaci nebo mohou být vyzváni k vyplnění údajů před zahájením konverzace.

Každý Smartsupp uživatel má přístup k osobním údajům návštěvníků, kteří Smartsupp live chat využili na jeho webové stránce. Jelikož údaje návštěvník poskytl na webové stránce uživatele, vzniká tak vztah mezi návštěvníkem a uživatelem. Uživatel může s osobními ůdaji jeho návštěvníků nakládat dle jeho podmínek na ochranu osobních údajů. Nakládání s daty získanými skrze Smartsupp ze strany uživatele je tedy v jeho kompetenci a je jeho zodpovědnost, aby se řídil příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

3. Technické údaje: určité technické údaje o uživatelích a návštěvnících, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Smartsupp.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Smartsupp chrání osobní údaje uživatelů pomocí moderních průmyslových standardů. Komunikace mezi Smartsupp chat modulem na webové stránce uživatele a Smartsupp servery podporuje SSL/TLS šifrování (secure sockets layer / transport layer security). Stejně tak je pomocí SSL/TLS šifrování zabezpečena komunikace mezi Smartsupp servery a dashboardem (rozhraní, které využívá uživatel pro chat komunikaci s návštěvníky jeho webu). Osobní údaje jsou uloženy na managed serverech v data centru společnosti VShosting, které splňuje podmínky standardu TIER 3+. Více informací o data centru, kde jsou data uložena, najdete na stránkách společnosti VShosting: https://www.vshosting.cz/datove-centrum/

Editace nebo přístup k osobním údajům ze strany uživatele je vždy možná pouze po přihlášení do účtu Smartsupp na adrese dashboard.smartsupp.com. Pro přihlášení je nutné znát přihlašovací e-mail a heslo. Přihlašovací proces, stejně jako celý účet a osobní údaje v něm obsažené, je také chráněn SSL /TLS šifrováním.

Jak používáme cookie soubory?

Při využití služeb a produktů Smartsupp mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. "Cookies", které mohou obsahovat údaje o návštěvníkovi. Zpracováním cookies souborů může dojít k propojení osobních údajů návštěvníka s informacemi obsaženými v cookie souboru. Tyto data jsou využity výhradně za účelem vylepšení služeb Smartsupp. Smartsupp respektuje soukromí uživatelů a při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky Smartsupp nebo webové stránky, kde se nachází Smartsupp live chat, v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou shromažďovány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita produktů a služeb Smartsupp a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Uživatel může po přihlášení do jeho účtu na dashboard.smartsupp.com editovat nebo smazat libovolné údaje. Pokud chce uživatel kompletně smazat celý účet i s historií všech konverzací, stačí napsat email na vladimir@smartsupp.com. Proces smazání Smartsupp účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost uživatele. Uživatel může být ze strany Smartsupp vyzván k ověření vlastnictví účtu dle údajů zadaných při registraci.

Pokud chce návštěvník webu Smartsupp.com, nebo libovolného webu kde je umístěn Smartsupp chat modul, vymazat konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na vladimir@smartsupp.com. Návštěvník může být vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služeb Smartsupp se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na adrese https://www.smartsupp.com/cs/conditions

Závěrečná ustanovení

Smartsupp si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů i všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Uživatel i návštěvník může vždy najít aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek a aktuální informace o ochraně osobních údajů na adrese www.smartsupp.com