Dlaczego nie widzę czatu na swojej stronie?

Czat ukryty w ustawieniach

Upewnij się, że czat nie jest ukryty, kiedy offline(1) lub całkowicie ukryty(2) Ustawienia > Okno czatu > Opcje  

hidechatbox

Zostałeś zablokowany

Upewnij się, że nie jesteś zablokowany jako odwiedzający na swoim koncie Smartsupp.

  1. Sprawdź swoje ustawienia i sprawdź, czy Twój adres IP nie jest na liście zablokowanych adresów IP.
  2. Możesz również spróbować wyfiltrować Zablokowanych odwiedzających. Jeżeli jesteś wśród nich, możesz się odblokować

Snímek obrazovky 2022-12-09 115840

Kod czatu nie jest wprowadzony, albo jest nieprawidłowy

  1. Otwórz kod źródłowy swojej witryny lub konsoli. Otwórz źródło strony (w Chrome skrót to CTRL + U) i spróbuj wyszukać (CTRL + Fsmartsupp. Jeśli nie ma wyników, oznacza to, że kod czatu nie jest wstawiany do kodu witryny. W takim przypadku należy skontaktować się z deweloperem, aby wstawić kod czatu
    smartsupp-cant-see-chat-en-03
  2. Jeśli używasz menedżera tagów, np. Google Tag Manager, upewnij się, że działa poprawnie. W większości przypadków powinieneś być w stanie znaleźć kod czatu w elementach swojej witryny (naciśnij CTRL + SHIFT + Jkliknij Elements(1) i wyszukaj smartsupp (2))
    Upewnij się również, że nie używasz więcej niż jednego kodu czatu w swojej witrynie.
    smartsupp-cant-see-chat-en-04

Błąd w kodzie

Upewnij się, że nie ma brakujących znaków w kodzie. Najlepiej skopiować kod bezpośrednio z Ustawień. Możesz skorzystać np. z Diffchecker , aby sprawdzić, czy kod na Twojej stronie jest taki sam, jak oryginalny kod. Najczęstszym błędem  w kodzie jest brakujący podkreślnik (_), który powoduje błąd w konsoli przeglądarki (CTRL+SHIFT+J)

Problem z CSS strony

Typowy przypadek, gdy czat nie jest wyświetlany na Twojej stronie, nawet jeśli kod czatu jest poprawnie wstawiony, oznacza, że ustawiłeś display property dla iframe na none (display: none). Przykład pokazano na poniższym screnshocie. Jeśli tak jest, Twój programista będzie musiał zmienić CSS witryny

smartsupp-cant-see-chat-en-05

Z-index któregoś z elementów na stronie jest większy niż 1000000

Właściwość z-index określa kolejność stosu elementu.
Element o większej kolejności stosów jest zawsze przed elementem z niższym porządkiem stosu.
Więc jeśli masz jakiś element, który ma indeks Z więcej niż 1M, może on pokryć widget.

smartsupp-cant-see-chat-en-06

Javascript jest wyłączony w przeglądarce

Domyślnie obsługa Javascript jest włączona we wszystkich przeglądarkach, ale w przypadku wyłączenia tej funkcji konieczne będzie jej ponowne włączenie. Możesz przeczytać o tym, jak włączyć Javascript w różnych przeglądarkach w tym tutorialu.

Środowisko testowe

Twoja witryna znajduje się w środowisku testowym (a.k.a. localhost), ograniczonej witrynie internetowej, intranecie lub znajduje się na prywatnej sieci VPN. Witryna musi być w pełni dostępna z Internetu, aby zapewnić 100% funkcjonalność Smartsupp.

Przesunięcie widgetu

Jeżeli używasz własne pozycji okna czatu API, i zdecydujesz się zmienić przesunięcie widgetu, upewnij się że jest on widoczny na mniejszych ekranach. Jeżeli przesunięcie jest zbyt duże (lub zbyt małe), czat może być częściowo lub całkowicie niewidoczny.

smartsupp-cant-see-chat-en-07

Polityka bezpieczeństwa treści

Jeżeli używasz Polityki bezpieczeństwa treści na swojej stronie, upewnij się, że wszystkie nasze domeny są dodane do whitelist w CSP.
smartsupp.com
smartsuppchat.com
cdn77.org
smartsuppcdn.com

Jeśli występuje problem z polityką bezpieczeństwa treści, powinieneś zobaczyć w konsoli Chrome (CTRL + SHIFT + J), że skrypt narusza dyrektywę dotyczącą polityki bezpieczeństwa treści.

smartsupp-cant-see-chat-en-08

Magia

Jeżeli nie znalazłeś tutaj problemu, skontaktuj się z nami za pomocą czatu w Dashboard. Prosimy o podanie jak najwięcej informacji (będziemy potrzebować adresu strony, na której zainstalowany jest Smartsupp i adresu email, użytego do rejestracji).