DPA (umowa o przetwarzaniu danych)

Nie tłumaczymy tej strony, ponieważ jest to oficjalny dokument prawny.

Korzystając ze Smartsupp, jesteś prawnie związany naszymi Warunkami usług i umową o przetwarzaniu danych (DPA), którą możesz pobrać tutaj.