Jak usunąć konto Smartsupp?

Swoje konto Smartsupp możesz skasować w Ustawieniach > Ustawienia konta (1) > Ogólne (2) > Usuń trwale swoje konto (3).

delete

Ostrzeżenie: Usunięcie konta powoduje bezpowrotne i nieodwracalne usunięcie wszystkich danych zapisanych na koncie. Usunięcie konta jest procesem nieodwracalnym.