Wiadomości offline

Twoje okno czatu zmienia się automatycznie w formularz kontaktowy, kiedy jesteś offline. Wszystkie wiadomości od odwiedzających wysyłamy na Twój adres email, abyś żadnej nie przegapił. Możesz ustawić adres emai, na który chcesz otrzymywać zarówno wiadomości offline i nieodebrane wiadomości, w Ustawienia > Ogólne(1) > Wiadomości offline(2)

Po prostu kliknij Dodaj email(3) i wprowadź swój adres email. Jeżeli używasz grup, możesz wybrać inny adres email dla każdej z grup. Wiadomości offline są wówczas wysyłane na Twój  adres email, możesz więc odpowiadać bezpośrednio z Twojej skrzynki.

Uwaga: Domyślny adres email dla otrzymywania wiadomości offline jest taki sam, jak adres email, użyty do utworzenia konta.

smartsupp-offline-messages-en-01