Weryfikacja adresu e-mail do wysyłania wiadomości offline

Zabezpieczenie

Weryfikacja adresu e-mail do wysyłania wiadomości offline

To avoid sending spam emails with your offline messages, we’ve added a condition to verify the email address to which offline messages go to. So if you want offline live chat messages to go to a different email than your registration email, you need to verify the e-mail address in your account Settings here.