Jak používat Smartsupp s Content security policy (CSP)?

Content Security Policy (CSP) je dodatečný bezpečnostní prvek, který chrání Váš web a uživatele před útoky jako např. Cross Site Scripting (XSS) nebo data injections. Tyto útoky se používají pro všechno od krádeže dat až po distribuci škodlivého softwaru.

Pokud na svých webových stránkách používáte CSP, budete muset přidat následující pravidla pro správné fungování Smartsupp:

CSP v3 – strict, kompatibilní s Google

Content-Security-Policy:
object-src 'none';
script-src 'nonce-{random}' 'strict-dynamic' 'unsafe-inline' https: http:;
base-uri 'self';
report-uri https://your-report-collector.example.com/

CSP v2

Content-Security-Policy: 
  connect-src: 
    wss://*.smartsupp.com
    https://*.smartsupp.com 
    https://*.smartsuppchat.com
    https://*.smartsuppcdn.com
    https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org
  font-src: 
    https://*.smartsuppcdn.com
    https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org 
  media-src: 
    https://*.smartsuppcdn.com
    https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org 
  img-src: 
    data: 
    https://*.smartsuppcdn.com
    https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org 
  script-src: 
    'unsafe-inline' 
    https://*.smartsuppchat.com 
    https://*.smartsuppcdn.com
    https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org 
  style-src: 
    'unsafe-inline' 
    https://*.smartsuppcdn.com
    https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org 

Changelog

2020-04-17: Přidáno

connect-src:
  https://*.smartsuppchat.com
  https://*.smartsuppcdn.com
  https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org