Google Analytics napojení

Ještě nepoužíváte Smartsupp? Založte si účet zdarma, zabere to jen 2 minuty.

Následující tutoriál vám ukáže, jak v Google Analytics nastavit a měřit Smartsupp události.

krok 1 Měření konverzí 
V Google Analytics můžete měřit, jak Smartsupp zvyšuje konverze a ovlivňuje chování zákazníků. Pokud nepoužíváte Google Tag Manager, bude Smartsupp odesílat data do vašeho Google Analytics účtu hned po vložení Smartsupp kódu na vaše webové stránky.
Následující funguje pouze v  placených balíčcích STANDARD a PRO.
krok 2 Google Tag Manager  

V případě, že používáte Google Tag Manager, přidejte následující kód do Smartsupp kódu na vašich webových stránkách…

_smartsupp.gaKey = 'UA-XXXX-Y';

… vložte váš gaKey pod řádek _smartsupp.key

<!-- Smartsupp Live Chat script -->
<script type="text/javascript">
var _smartsupp = _smartsupp || {};
_smartsupp.key = 'e8531c1960fbd2e0ebdac2bfd8eca7baa4c08cf8';
window.smartsupp||(function(d) {
 var s,c,o=smartsupp=function(){ o._.push(arguments)};o._=[];
 s=d.getElementsByTagName('script')[0];c=d.createElement('script');
 c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.async=true;
 c.src='//www.smartsuppchat.com/loader.js?';s.parentNode.insertBefore(c,s);
})(document);
</script>

V případě, že jste vývojář a chcete podrobnější informace o integraci Google Analytics, navštivte naši API!

krok 3 Akce událostí

Smartsupp posílá data do Google Analytics jako události. Jednotlivé události vidíte na obrázku níže. V Google Analytics je najdete v sekci Chování > Události > Přehled.

google-analytics-events_en

Akce událostí (popis)

Trigger napsal zprávu
Tato událost se odešle vždy, když návštěvnikovi přijde trigger (automatická zpráva). Nezohledňuje se, jestli na zprávu návštěvník odpoví nebo ne. Číslo nám jen udává, kolik lidí dostalo automatickou zprávu. Pokud chcete vědět, kolik lidí odpovědělo na automatickou zprávu (trigger), podívejte se na událost „Návštěvník odpověděl na trigger”.
Operátor napsal zprávu
Tato událost se stane pokaždé, když napíše operátor zprávu. Lze tak měřit aktivitu operátora. Operátor může aktivně oslovovat návštěvníky, ale nemusí dojít ke konverzaci.
Návštěvník napsal zprávu
Nastane, když návštěvník pošle zprávu v chat konverzaci. Počítá se každá odeslaná zpráva návštěvníka. V jedné konverzaci tak může být více odeslaných zpráv.
Návštěvník odpověděl na trigger
Nastane vždy, když je návštěvníkovi doručena automatická zpráva a on na ni odpoví. Lze tak měřit, jak je trigger pro zákazníka zajímavý. Můžete testovat, na který trigger lidé více odpovídají. Pomocí předchozí hodnoty tak víte, kolikrát se trigger poslal a nyní víte, kolik lidí na něj odpovědělo. Čím více vám lidé odpovídají na trigger, tím lepší trigger je. Lze pak doměřit i jestli vedl ke konverzi na webu.
Konverzace
Tato událost se stane jen jednou během komunikace, a to jen tehdy, když napíše operátor i návštěvník. Lze tak měřit, kolikrát došlo k chat komunikaci na rozdíl od předchozího, kde ke komunikaci dojít nemuselo.
Ukončení chatu
Tato metrika se počítá z historických důvodů. Není potřeba jí věnovat pozornost. Budeme ji z měření dávat pryč.
krok 4 Vytvořte nový segment

Jakmile vidíte události v Google Analytics, stačí si vytvořit nový segment pro vyfiltrování chatujících návštěvníků. Segment si můžete vytvořit pro jakýkoliv typ akce události. Nejužitečnější je vytvořit nový segment na akci události „konverzace“, viz obrázek níže. Konverzace znamená oboustrannou chat komunikaci, kdy návštěvník i operátor napsali každý do chatu minimálně jednu zprávu. “Zpráva” v kontextu událostí znamená každá jedna zpráva, kterou návštěvník nebo operátor napsal do chatu. V rámci konverzace tedy může být libovolné množství zpráv jak ze strany operátora tak návštěvníka.

google-analytics-segment-setup_en

krok 4 Porovnat chování návštěvníků

Po vytvoření segmentu můžete sledovat chování chatujících návštěvníků v porovnání se všemi návštěvníky. V příkladu na obrázku níže vidíte, že za dané období chatovalo 71 návštěvníků z celkového počtu 3 796, tedy 1,9 %. Zároveň vidíte rozdíly mezi segmenty v míře opuštění, době strávené na webu a počtu procházených stránek. U všech našich zákazníků pozorujeme lepší hodnoty (delší čas na webu, nižší míra opuštění atd.) u chatujících návštěvníků.

google-analytics-data-user-behavior_en

krok 5 Konverze 

Nejzajímavější metrikou je dopad Smartsupp chatu na konverze, kdy můžete porovnávat míru konverze chatujících návštěvníků oproti vaší celkové míře konverze. Na obrázku níže jsou data z eshopu metalshop.cz za prosinec 2014, kde lze vidět, že míra konverze u chatujících návštěvníků byla 23,6 %, oproti obecné konverzi 2,81 % tj. více jak 8x vyšší.

google-analytics-data-conversions_en

Hotovo! Teď je vše nastaveno.

Máte dotazy, návrhy událostí pro měření, nebo se s námi chcete podělit o vaše naměřená data z Google Analytics? Rádi vám pomůžeme. Napište nám na chatu.