Połączenie z Google Analytics

Opcja dostępna jedynie w pakietach STANDARD i PRO.
W nowej wersji Smartsupp (czerwiec 2020) są zaktualizowane i ulepszone akcje zdarzeń, które są wysyłane do Google Analytics.

UWAGA: Jeśli pracujesz z akcjami zdarzeń we własnych raportach lub na przykład wysyłasz je do Google Ads, należy je w tych systemach zaktualizować.

Obecnie zdarzenia Smartsupp nie są wysyłane do Google Analytics 4. Pracujemy nad poprawką.

Krok 1 Mierz wpływ 

Możesz zmierzyć wpływ, jaki ma Smartsupp na Twój współczynnik konwersji i zachowanie odwiedzających w Google Analytics. Na swoim koncie Smartsupp możesz ustawić, czy chcesz wysyłać dane do Google Analytics, czy nie. Otwórz sekcję Ustawienia okna czatu > Instalacja > Google Analytics.

Krok 2 Akcje zdarzeń 

Smartsupp wysyła dane do Google Analytics jako zdarzenia. W sumie wysyłamy 6 akcji zdarzeń, które pomagają monitorować zachowanie czatujących użytkowników. Aby zobaczyć wszystkie akcje, które Smartsupp wysyła do Google Analytics, przejdź do sekcji Event (w przeciwieństwie do tego, co na obrazku, zobaczysz akcje zdarzenia w języku angielskim).
google-analytics-events_en

Akcje i etykiety zdarzeń

Notatka:  Do niektórych wydarzeń możesz także użyć API!

Trigger message sent

Zdarzenie jest wysyłane za każdym razem, gdy użytkownik otrzymuje automatyczną wiadomość.

– Etykieta zdarzenia = nazwa wiadomości automatycznej w Twoim dashboardzie


Trigger message viewed

Użytkownik otrzymuje automatyczną wiadomość i odpowiada na nią. Wydarzenie zapisuje się w chwili, gdy zostanie otwarte okno czatu.

– Etykieta zdarzenia = nazwa wiadomości automatycznej w Twoim dashboardzie


Trigger started conversation

Zdarzenie jest wysyłane w chwili, kiedy odwiedzający zareaguje na wiadomość automatyczną.

– Etykieta zdarzenia = nazwa wiadomości automatycznej w Twoim dashboardzie


Visitor started conversation

W chwili, gdy odwiedzający rozpocznie rozmowę samodzielnie.

W tym wypadku nie ma Etykiety zdarzenia


Conversation served

W chwili, gdy zarówno agent (lub chat bot), jak i gość wyślą wiadomość i dochodzi do rozmowy.

– Etykieta zdarzenia = imię agenta, który odpowie na pytania odwiedzającego


Auto form filled

W chwili, gdy odwiedzający wypełni i wyśle formularz kontaktowy.

W tym wypadku nie ma Etykiety zdarzenia


Offline message sent

W chwili, gdy odwiedzający wyśle wiadomość offline. 

W tym wypadku nie ma Etykiety zdarzenia


Feedback sent

W chwili, gdy odwiedzający skorzysta z możliwości oceny wsparcia

– Etykieta zdarzenia = otrzymana ocena (1, 3, 5 = zła, neutralna, świetna)


Krok 3 Utwórz nowy segment 

Teraz wszystko, co pozostało zrobić to stworzenie nowego segmentu, aby wyfiltrować dane czatujących odwiedzających. Możesz stworzyć segment dla któregokolwiek typu akcji zdarzeń. Najbardziej użytecznym miernikiem jest zdarzenie akcji „Conversation”.

google-analytics-segment-setup_en

Krok 4 Porównaj zachowania

Po utworzeniu segmentu możesz zobaczyć i porównać zachowanie odwiedzających na czacie ze wszystkimi odwiedzającymi. W przedstawionym przykładzie było 71 rozmówców spośród wszystkich 3796 odwiedzających. Dzięki temu możesz zobaczyć, że 1,9% odwiedzających angażuje się w rozmowę z Tobą, i więcej informacji.

 

google-analytics-data-user-behavior_en

Krok 5 Konwersja

Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zmierzyć, jest wpływ Smartsupp Chat na konwersje (cele). Możesz zobaczyć współczynnik konwersji czatujących użytkowników w stosunku do ogólnego współczynnika konwersji.

google-analytics-data-conversions_en

Wspaniale! Wszystko działa.
Masz jakieś pytania, sugestie dodatkowych zdarzeń do zmierzenia lub chcesz udostępnić swoje dane z Google Analytics? Daj nam znać na czacie w Dashboard!